Hledání "úřady"
 1. PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Kontaktujte nás ještě dnes!

  MĚSTAÚřady krajské, městské a … obecní, magistrátyMĚSTA … Magistrát města Pardubic … , kteří přijdou na úřad bez

  PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Magistrát města Pardubic poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Na našem úřadě můžete taktéž využít služby Czech POINT. Na našich pracovištích samozřejmě vedle klientů objednaných po internetu obsluhujeme též klienty, kteří přijdou na úřad bez objednání.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 15:30
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 15:30
  pátek 8:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 2. ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

  0
  Ověřená firma
  Kontaktujte nás ještě dnes

  - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ … ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘADÚřady krajské, městské a … - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ … ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD … Magistrát města České

  ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

  Magistrát města České Budějovice poskytuje informace a služby občanům. Provozuje elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Kontakty: Informační centrum operátor - 386 801 111, nám. P. O. II. Provolba - 38 680 fax - 386 801 850 Kancelář primátora: fax - 386 802 951 Sekretariát primátora - 386 802 905 Tisková mluvčí - 386 802 910 Právní oddělení - 386 802 008 Odd. krizového řízení - 386 802 930 Sekretariát náměstků: 1. náměstek primátora - správa veřej. statků, veřejné zakázky, životní prostředí, ZŠ, MŠ, A.S.A., Pohř. ústav - 386 802 912 Náměstek primátora - investiční výstavba, majetek města, evropské fondy, IT - 386 802 933 Náměstek primátora - doprava, územní rozvoj, Jihočeské letiště, DPM - 386 802 935 Náměstek primátora - kultura, památková péče, cestovní ruch, Jihočeské divadlo, sportovní zař. města, DPM - 386 802 935 Uvolněná radní - ekonomika, fiannce, sociální oblast, domy pro seniory, jesle a azylová zařízení - 386 802 907 Tajemník fax - 386 802 050 Sekretariát tajemníka - 386 802 002 Personální oddělení - 386 802 011 Centrál. evidence petic a stížností - 386 801 808 Odbory: Odbor vnitřních věcí: Oddělení správy radnice - 386 801 801 Ztráty a nálezy - 386 801 802 Podatelna - 386 801 811 Centrum pro ochranu zvířat - 702 168 541 Rozvoje a veřejných zakázek - 386 803 210, nám. P. O. II. Odd. veřejných zakázek - 386 803 215 Ochrany životního prostředí - 386 801 102, nám. P. O. II. Finanční - 386 801 202, nám. P. O. II. Dopravy a silničního hospodářství - 386 804 402, Kněžská 19 Odd. dopravního inženýrství státní správy - 386 804 410 Odd. evidence vozidel - informace - 386 804 420 Kultury a cestovního ruchu - 386 801 402, nám. P. O. II. Turistické informační centrum - 386 801 413 Fax - 386 801 414, nám. P. O. II. Sociálních věcí - 386 801 602, nám. P. O. II. Odd. sociál. právní ochrany dětí - 386 804 201, Kněžská 19 Matriční úřad - 386 802 117, nám. P. O. II. Ohlašovna trvalého pobytu - 386 802 108, nám. P. O. II. Odd. evidence obyvatel a obč. průkazy - 386 805 137, Jeronýmova 1 Odd. řidičských průkazů - 386 805 131 Odd. cestovních dokladů - 386 805 132 Správní - 386 805 002, Jeronýmova 1 Odd. dopravních přestupků - 386 805 003 Územního plánování - 386 803 002, nám. P. O. II. Útvar hlavního architekta - 386 801 703, nám. P. O. II. Investiční - 386 802 202, nám. P. O. II. Stavební úřad - 386 804 111, Kněžská 19 Sekretariát - 386 804 002, 386 804 003 Fax - 386 804 050 Majetkový - 386 802 402, nám. P. O. II. Správa veřejných statků - 386 802 502, nám. P. O. II. Inform. a komunik. technologií - 386 802 608, nám. P. O. II. Obecní živnostenský úřad - 386 802 702, nám. P. O. II. Kontroly - 386 802 801, nám. P. O. II. Městská policie - 387 021 530, J. Haška 2 Tísňové volání - 156

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 3. PARDUBICKÝ KRAJ

  Vše co potřebujete vědět na jednom místě!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … . Krajský úřad plní úkoly v … Krajský úřadúřad

  PARDUBICKÝ KRAJ

  Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku. Pardubický kraj má rozlohu 4 519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu, tyto činnosti vykonává v tzv. přenesené působnosti. Poskytujeme veškeré potřebné informace občanům. Využít můžete elektronické podatelny, el. úřední desky a služby Czech POINT. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stánkách www.pardubickykraj.cz.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 4. PRAHA 13 - MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Aktuální akce a informace naleznete ZDE!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … Úřad zajišťuje výkon … prostřednictvím podatelny Úřadu městské … úřad Praha 13

  PRAHA 13 - MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na katastrálním území Řeporyje a části katastrálních území Stodůlek, Jinonic a Třebonic. Poskytujeme veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Využít také můžete služby Czech POINTu. Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 13 nebo přímo příslušnému odboru. Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města, přibližně 9 km od centra. Nachází se v nadmořské výšce 270-390 metrů. Rozloha městské části činí 1323 hektarů, má více než 63 800 obyvatel (k 1. 1. 2012). Praha 13 je městskou částí s nejnižším věkovým průměrem v Praze (38,3 roku). Mezi nejbližší sousedy patří Řepy, Zličín a Řeporyje. Na území Prahy 13 začíná i končí dálnice D5 ve směru na Plzeň a dále do Německa.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 18:00 úterý 8:00 – 13:00
  středa 8:00 – 18:00 čtvrtek 8:00 – 13:00
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 5. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  0
  Ověřená firma
  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … pozemkové úřady … ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … Katastrální úřad je … (věcně příslušný) správní úřad

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu, katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1995 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. Vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranice katastrálních území.

 6. TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD

  TICHONICE - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD … obecní úřad … obecní úřad Tichonice

  TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Obec se nachází na severním okraji Vlašimské pahorkatiny asi 15 km severovýchodně od Vlašimi při silnici II/125 Kolín - Tábor. Mikroregion Český Smaragd - obce svazku kolem Trhového Štěpánova budou těsněji spolupracovat, více informací naleznete na webových stránkách: www.ceskysmaragd.cz. Paní účetní je přítomna každý den od 07:00 do 12:00.

  Provozní doba

  pátek 18:00 – 19:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 7. MĚSTYS ČESKÝ ŠTERNBERK

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistrátyúřad Český Štenberk

  MĚSTYS ČESKÝ ŠTERNBERK

  V městysu žije 145 obyvatel. První písemná zmínka o městysu pochází z roku 1242. Služba Czech POINT. Více informací na www stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 15:00 středa 8:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 8. HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD … obecní úřady … Obecní úřad poskytuje v

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje v úředních hodinách občanům potřebné informace, lze využít i elektronickou podatelnu. V obci naleznete poštu, obchod, restauraci. Základní i mateřskou školu, lékaře jak pro dospělé, tak i pro děti, i zubního lékaře a také čerpací stanici.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
  čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30 pátek 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00
 9. HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … na úřadě každé pondělí a

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec Hradčany leží v okresu Brno-venkov, který se nachází v kraji Jihomoravském. V obci se nachází Mateřská školka. Obec provozuje datovou schránku. Starostka je na úřadě každé pondělí a středu od 17:00-19:00.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 12:00, 17:00 – 19:00 středa 11:00 – 19:00
 10. KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Kontaktujte nás ještě dnes

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … obecní úřad Kosoř

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec přímo sousedí s hlavním městem Praha a nachází se v chráněné krajinné oblasti Český kras. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český kras - Pláně, jenž se zaměřuje na ochranu životního prostředí a krajiny a na společný postup zapojených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území. Obec leží v chráněné krajinné oblasti Český kras. U obce se nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má z hlediska paleontologie a geologie starších prvohor velký význam. V okolí můžeme nalézt několik přírodních rezervací: přírodní rezervace Klapice, přírodní rezervace radotínské údolí a přírodní rezervace Staňkovka. V obci můžete navštívit: Kapli svaté Anny a Sochu svatého Jana Nepomuckého.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 11. RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  0
  Ověřená firma
  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD … Obecní úřad v Rudimově … náš úřad v úředních

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad v Rudimově poskytuje informace a služby občanům. Na našem úřadě naleznete kontaktní místo Czech POINT. Dle zákona provozujeme elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Navštivte náš úřad v úředních hodinách. K rekreaci místních obyvatel i turistů slouží víceúčelová nádrž ke koupání, bezprostředně za obcí se každým rokem pořádá největší festival v regionu. Cyklisté si navíc mohou užít nádhernou cyklostezku. V obci funguje obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Rudimov. Také máme v naší obci sušírnu ovoce. Kontaktní osoby: Ing. Stanislav Franc - starosta 739 495 983, rudimov@seznam.cz Petr Víceník - místostarosta 739 651 077

  Provozní doba

  pondělí 16:00 – 18:00 úterý Zavřeno
  středa 16:00 – 18:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 12. BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Kontaktujte nás ještě dnes

  BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu

  BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Vesnice Bartoušov patří do dřívějšího okresu Havlíčkův Brod a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Havlíčkův Brod. Obec Bartoušov se rozkládá asi šest kilometrů jihovýchodně od Havlíčkova Brodu. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské vysočiny. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 160 obyvatel. Vesnice Bartoušov leží v průměrné výšce 474 metrů nad mořem a první zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1281. Více informací na www.bartousov.cz.

  Provozní doba

  pondělí Zavřeno úterý Zavřeno
  středa Zavřeno čtvrtek Zavřeno
  pátek 17:00 – 19:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 13. Strážná - obecní úřad

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Strážná - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Strážná - obecní úřad … Obecní úřad Strážná

  Strážná - obecní úřad

  Obecní úřad Strážná poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Aktuality naleznete na on-line úřední desce. V úředních hodinách poskytujeme občanům veškeré potřebné informace. Strážná je malebná obec s dominantou vrchu Lázku s rozhlednou. Odtud je výhled na východ na Zábřežskou vrchovinu a Jeseníky, západním směrem je možno vidět město Lanškroun. Ústředním objektem Strážné, rozptýlené podél komunikace II. třídy z Tatenic do Cotkytle a podél místní komunikace, je půvabný kostel sv. Isidora přestavený počátkem 20.století. Okolí obce Strážná je vhodná pro pohodovou rekreaci. V okolí obce jsou rozsáhlé lesy pro náruživé houbaře. Strážná je součástí cyklotras pro náročnější. V zimním období je v blízkém okolí možnost vyžití při zimních sportech. Cyklotrasy Štíty-Strážná-Lanškroun-Valteřice-Štíty Strážná-Hoštejn-Cotkytle-Lázek-Strážná

  Provozní doba

  pondělí Zavřeno úterý Zavřeno
  středa 9:00 – 11:30 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 14. Rudoltice - obecní úřad

  0
  Ověřená firma
  Kontaktujte nás ještě dnes!

  Rudoltice - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Rudoltice - obecní úřadúřad , vývařovna, restaurace … obecní úřad

  Rudoltice - obecní úřad

  Obec Rudoltice se nachází v Pardubickém kraji. Nejbližším městem je Lanškroun, který je od obce vzdálený asi 3 km na severovýchod. Obcí vede silnice 1/43 a železniční trať. Občanská vybavenost obce je tvořena následujícími zařízeními: kulturní dům (společenský sál, tělocvična, školní družina, obecní úřad, vývařovna, restaurace, lékařská ordinace, ubytovací zařízení), mateřská škola, základní škola, kostel, fara, hřbitov, hasičská zbrojnice, pošta, 2 prodejny smíšeného zboží, prodejna motocyklů, pohostinství, sportovní areál, 2 dětská hřiště, cyklostezka vedoucí z Lanškrouna do Rudoltic, nádražní budova a věž barokního zámku. Kontaktní osoby: Jolana Kobzová - místostarostka 463 351 552, 602 615 316 ou@rudoltice.cz ZŠ a MŠ Rudoltice 465 324 724, reditelka@zsrudoltice.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 15. OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

  Kontaktujte nás ještě dnes!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu … obecní úřad Bohuslavice

  OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

  Obecní úřad poskytuje občanům všechny služby, jež jsou v jeho kompetenci. V obci naleznete: • Prodejna Konzum • Prodejna ZEPO • Prodejna U Krupičků • Restaurace ORELNA • Pohostinství U Ježků • Masáže Součková • Kosmetika Samková • Česká pošta • Praktický lékař • Permanentní lepení řas 3D - Kosmetika - Masáže - Pedikúra • MVDr. Herzig Jiří • Autoservis Roubal Kontaktní osoba: Starosta 491 475 321, 602 275 860

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 16. OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Kontaktujte nás ještě dnes

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace a služby občanům. Obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy - je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska. Na území žije cca 2 205 obyvatel. Sběrný dvůr: St od 12:00 do 17:00 hod.; So od 8:00 do 12:00 hod. Více informací na www stránkách. AKCE: PŘEDPOSLEDNÍ SOBOTA V ČERVNU POŘÁDÁME STRÁŽSKÉ SLAVNOSTI Kontaktní osoby: Mgr. Karel Jäschke – starosta E-mail starosta@straznnis.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 17. Obec Třibřichy

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … 289 obecní úřad Mobil … služby obecního úřadu … obecní úřad Třibřichy

  Obec Třibřichy

  Obec leží v úrodné rovině asi 5 km severozápadně od Chrudimi a asi 6 km jihozápadně od Pardubic. První písemná zpráva pochází z roku 1415. Obec se nachází v nadmořské výšce 252 metrů. Na území žije 304 obyvatel. Obec pořádá kulturní a společenské akce, hasičské soutěže pro děti a jiné. V současné době je obec součástí Pardubického kraje. Poskytujeme služby občanům. Kontaktní osoby Ing. Jaromil Mádlo – starosta Mobil +420 724 186 289 obecní úřad Mobil +420 724 914 961 Email outrib@iol.cz Web www.obectribrichy.cz

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 11:00 úterý Zavřeno
  středa 16:00 – 18:00 čtvrtek 9:00 – 11:00
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 18. Kolinec - Úřad městyse

  Turisticky atraktivní oblast v šumavském podhůří

  Kolinec - Úřad městyse … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Kolinec - Úřad městyse … Úřad poskytuje veškeré … POINTu. Na úřadu můžete za

  Kolinec - Úřad městyse

  Úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Využít můžete také služby Czech POINTu. Na úřadu můžete za poplatek získat následující ověřené výstupy: • výpis z obchodního rejstříku • výpis ze živnostenského rejstříku • výpis z rejstříku trestů • výpis z katastru nemovitostí Kolinec je malebné městečko v krásné pošumavské krajině mezi městy Klatovy a Sušice. První písemná zmínka pochází z roku 1290. Dnes je Kolinec centrem rozvíjející se rekreační oblasti, napojené na síť cyklostezek a hippostezek. Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Princ – starosta tel.: 376 594 144 Matrika tel.: 376 594 128

  Provozní doba (Hodiny pro veřejnost)

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek 7:00 – 11:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 19. OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ POČAPLY

  OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ … obecní úřad Horní … Obecní úřad poskytuje

  OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ POČAPLY

  Obecní úřad poskytuje informace a služby občanům. Provozuje elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Obec Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. V obci je nově zprovozněn SPORTOVNÍ AREÁL (provozovatel Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková organizace). Více informací na www.sportuj-pocaply.cz.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00 úterý 6:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  středa 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00 čtvrtek 6:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  pátek 6:30 – 12:30

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově
 20. STARÉ JESENČANY - Obecní úřad

  úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistrátyúřad … obecní úřad … obecní úřad Jesenčany

  STARÉ JESENČANY - Obecní úřad

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. První písemná zmínka o obci je až od roku 1384, kdy se uvádí jako součást pardubického panství, které vlastnili páni z Pardubic (z jejich rodu byl i Arnošt z Pardubic - první pražský arcibiskup a rádce císaře Karla IV.). Od zmíněného roku se řeší spor mezi Vilémem z Pardubic a králem Václavem IV. o rozdělení panství. Spor se vlekl a pro pány z Pardubic dopadl špatně. O město Pardubice a další osady (i Jesničany) přišli. V roce 1491 je spolu s dalšími vesnicemi vyplatil a zpět připojil k pardubickému panství významný velmož Vilém z Pernštejna. V roce 1580 se v Jesničanech uvádí 13 osedlých (tedy 13 statků) a krčma výsadní. Tehdy měly Jesničany svou rychtu, ke které patřily i Dražkovice. Obec Jesničany se skládala ze dvou osad Starých Jesničan a Nových Jesničan. Teprve v roce 1920 došel výměr z ministerstva vnitra jménem vlády o povolení rozloučení obce. Tímto vznikla samostatná obec Staré Jesničany. Pojmenování obce na Jesenčany vzniklo na popud profesora češtiny na chrudimském gymnasiu, místního rodáka Jana Markalouse. Upozornil na skutečnost, že jméno obce je germanismus (Jesnitschan), a proto byl zvolen název český Staré Jesenčany.

  Provozní doba

  pondělí 18:00 – 19:30

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově