Hledání "úřady"
 1. PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Kontaktujte nás ještě dnes!

  MĚSTAÚřady krajské, městské a … obecní, magistrátyMĚSTA … Magistrát města Pardubic … , kteří přijdou na úřad bez

  PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Magistrát města Pardubic poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Na našem úřadě můžete taktéž využít služby Czech POINT. Na našich pracovištích samozřejmě vedle klientů objednaných po internetu obsluhujeme též klienty, kteří přijdou na úřad bez objednání.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 15:30
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 15:30
  pátek 8:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 2. PARDUBICKÝ KRAJ

  Vše co potřebujete vědět na jednom místě!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … . Krajský úřad plní úkoly v … Krajský úřadúřad

  PARDUBICKÝ KRAJ

  Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku. Pardubický kraj má rozlohu 4 519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu, tyto činnosti vykonává v tzv. přenesené působnosti. Poskytujeme veškeré potřebné informace občanům. Využít můžete elektronické podatelny, el. úřední desky a služby Czech POINT. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stánkách www.pardubickykraj.cz.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 3. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  0
  Ověřená firma
  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … pozemkové úřady … ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … Katastrální úřad je … (věcně příslušný) správní úřad

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu, katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1995 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. Vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranice katastrálních území.

 4. STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

  0
  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE - Logo

  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE … Ostatní úřady a … STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE … státní úřad inspekce … státní úřad inspekce

  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

  Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj) jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je a musí byt nikoliv represe, ale prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení – a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 5. OBEC VŠESTUDY

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … obecní úřadúřad Všestudy … úřad obce Všestudy

  OBEC VŠESTUDY

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Všestudy jsou vskutku starou a historickou obcí, mající jistě bohatou minulost. Vznik obce se datuje do 12. století, máme dokonce důkazy o osídlení území dnešních Všestud již v mladší době bronzové, v období knovízské kultury, o to více nás však může mrzet, jak málo zpráv se nám o její historii zachovalo. Původ názvu obce není zcela zřejmý, pravděpodobně nejdříve patřil pouze části lesa, u něhož vznikla malá osada. Nejstarší známý název této osady - "Wssestud" - poté prodělal řadu změn. Osada byla uváděna jako Czestul, Wssiestus, Wssyestud nebo také německým názvem Schiestel, Schössel, Schoesslaw, Schöstle, Schöszt či Schezsl.

  Provozní doba

  úterý 8:00 – 19:00
 6. ŠARATICE - Obecní úřad

  ŠARATICE - Obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … ŠARATICE - Obecní úřad … obecní úřad … obecní úřad Šaratice

  ŠARATICE - Obecní úřad

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Obec Šaratice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. V obci žije zhruba 1 050 obyvatel. Poblíž obce vyvěrá hořký minerální pramen, který se stáčí do lahví jako Šaratica. K historickým památkám patří dominanta obce kostel sv. Mikuláše, socha sv. Jana Nepomuckého, mezi zajímavosti můžeme zařadit archeologickou lokalitu "Kopeček". Občanská vybavenost: zdravotní středisko, základní škola, mateřská škola, knihovna, pošta, sportovní areál, víceúčelová hala.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 13:00 – 19:00 úterý 8:00 – 11:00
  středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 19:00 čtvrtek 8:00 – 11:00
  pátek 8:00 – 11:00
 7. OBECNÍ ÚŘAD BŘEZINA

  OBECNÍ ÚŘAD BŘEZINA … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … OBECNÍ ÚŘAD BŘEZINA … Obecní úřad Březina

  OBECNÍ ÚŘAD BŘEZINA

  Obecní úřad Březina poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Místní částí Březiny je od roku 1960 Šnekov. V Březině je zachována kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1715 a kamenný pamětní kříž. Znak obce – šnečí ulita a březové listy. Více informací na našich web. stránkách, které průběžně aktualizujeme. Kontaktní osoby - Václav Slechan – starosta - tel.. +420 461 321 117, email: obec.brezina@post.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 středa 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 8. Dříteč - obecní úřad

  Dříteč - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Dříteč - obecní úřad … služby obecního úřadu

  Dříteč - obecní úřad

  Ověřování podpisů a listin, výpisy z rejstříku dle Czech POINT.

  Provozní doba

  pondělí 17:00 – 19:00 středa 9:00 – 11:00
 9. HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD … obecní úřady … Obecní úřad poskytuje v

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje v úředních hodinách občanům potřebné informace, lze využít i elektronickou podatelnu. V obci naleznete poštu, obchod, restauraci. Základní i mateřskou školu, lékaře jak pro dospělé, tak i pro děti, i zubního lékaře a také čerpací stanici.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
  čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30 pátek 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00
 10. HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … na úřadě každé pondělí a

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec Hradčany leží v okresu Brno-venkov, který se nachází v kraji Jihomoravském. V obci se nachází Mateřská školka. Obec provozuje datovou schránku. Starostka je na úřadě každé pondělí a středu od 17:00-19:00.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 12:00, 17:00 – 19:00 středa 11:00 – 19:00
 11. KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Kontaktujte nás ještě dnes

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … obecní úřad Kosoř

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec přímo sousedí s hlavním městem Praha a nachází se v chráněné krajinné oblasti Český kras. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český kras - Pláně, jenž se zaměřuje na ochranu životního prostředí a krajiny a na společný postup zapojených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území. Obec leží v chráněné krajinné oblasti Český kras. U obce se nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má z hlediska paleontologie a geologie starších prvohor velký význam. V okolí můžeme nalézt několik přírodních rezervací: přírodní rezervace Klapice, přírodní rezervace radotínské údolí a přírodní rezervace Staňkovka. V obci můžete navštívit: Kapli svaté Anny a Sochu svatého Jana Nepomuckého.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 12. RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  0
  Ověřená firma
  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD … Obecní úřad v Rudimově … náš úřad v úředních

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad v Rudimově poskytuje informace a služby občanům. Na našem úřadě naleznete kontaktní místo Czech POINT. Dle zákona provozujeme elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Navštivte náš úřad v úředních hodinách. K rekreaci místních obyvatel i turistů slouží víceúčelová nádrž ke koupání, bezprostředně za obcí se každým rokem pořádá největší festival v regionu. Cyklisté si navíc mohou užít nádhernou cyklostezku. V obci funguje obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Rudimov. Také máme v naší obci sušírnu ovoce. Kontaktní osoby: Ing. Stanislav Franc - starosta 739 495 983, rudimov@seznam.cz Petr Víceník - místostarosta 739 651 077

  Provozní doba

  pondělí 16:00 – 18:00 úterý Zavřeno
  středa 16:00 – 18:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 13. OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Kontaktujte nás ještě dnes

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace a služby občanům. Obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy - je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska. Na území žije cca 2 205 obyvatel. Sběrný dvůr: St od 12:00 do 17:00 hod.; So od 8:00 do 12:00 hod. Více informací na www stránkách. AKCE: PŘEDPOSLEDNÍ SOBOTA V ČERVNU POŘÁDÁME STRÁŽSKÉ SLAVNOSTI Kontaktní osoby: Mgr. Karel Jäschke – starosta E-mail starosta@straznnis.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 14. Rudná - obecní úřad

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Rudná - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Rudná - obecní úřad … Obecní úřad nabízí … služby obecního úřadu

  Rudná - obecní úřad

  Obecní úřad nabízí občanům všechny služby, jež jsou v jeho kompetenci. První písemná zpráva pochází z roku 1365. Obec se nachází v nadmořské výšce 537 metrů. Na území žije 190 obyvatel. Území mikroregionu leží na relativně zvlněném terénním reliéfu tvořeném množstvím kopců a vrchů Svitavské pahorkatiny v jeho východní části a podél východní hranice. Kontaktní osoba: Vladimír Žvaček - starosta 461 523 174, 724 158 812 obec.rudna@tiscali.cz

  Provozní doba

  pondělí Zavřeno úterý Zavřeno
  středa 18:00 – 19:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 15. Mladá Boleslav - Statutární město

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … magistrát Mladá Boleslav … úřad Mladá Boleslav … Městský úřad v Mladé

  Mladá Boleslav - Statutární město

  Městský úřad v Mladé Boleslavi poskytuje občanům veškeré potřebné informace. Mladá Boleslav je město s bohatou historií a široce rozvinutým průmyslem. Nejstarší historie města sahá asi do poloviny 10. století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku 1262. Ve více než tisícileté historii města se střídala období vzestupu i úpadku. Od konce 15. století do počátku 17. století bylo město významným centrem Jednoty bratrské. To se příznivě projevilo ve školství, architektuře i úrovni společenského života. Velký význam pro další rozvoj města měly v 19. století stavby železnice, silnice a výstavba továrny Laurin & Klement, která vyráběla nejdříve jízdní kola a motocykly a v roce 1905 vyrobila i svůj první automobil. V roce 1925 se stala součástí Škodových závodů a dnes je významnou částí koncernu Volkswagen. Právě historie i současnost automobilky významně přispěly k proslulosti města i za hranicemi České republiky.

 16. Obec Třibřichy

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … 289 obecní úřad Mobil … služby obecního úřadu … obecní úřad Třibřichy

  Obec Třibřichy

  Obec leží v úrodné rovině asi 5 km severozápadně od Chrudimi a asi 6 km jihozápadně od Pardubic. První písemná zpráva pochází z roku 1415. Obec se nachází v nadmořské výšce 252 metrů. Na území žije 304 obyvatel. Obec pořádá kulturní a společenské akce, hasičské soutěže pro děti a jiné. V současné době je obec součástí Pardubického kraje. Poskytujeme služby občanům. Kontaktní osoby Ing. Jaromil Mádlo – starosta Mobil +420 724 186 289 obecní úřad Mobil +420 724 914 961 Email outrib@iol.cz Web www.obectribrichy.cz

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 11:00 úterý Zavřeno
  středa 16:00 – 18:00 čtvrtek 9:00 – 11:00
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 17. MĚSTSKÝ ÚŘAD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

  Kontaktujte nás ještě dnes

  MĚSTSKÝ ÚŘAD KLÁŠTEREC … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … MĚSTSKÝ ÚŘAD KLÁŠTEREC … aquaparkem. Městský úřad poskytuje … Městský úřad Klášterec

  MĚSTSKÝ ÚŘAD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

  Město Klášterec nad Ohří je nazýváno "Branou Krušných hor", je městem porcelánu a léčivých minerálních pramenů s Lázněmi Evženia, zámkem v rozsáhlém parku u řeky Ohře a letním aquaparkem. Městský úřad poskytuje informace a služby občanům.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý 7:00 – 14:30
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 14:30
  pátek 7:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 18. Týnec - obecní úřad

  0

  Týnec - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Týnec - obecní úřad … obecní úřad … obecní úřad Týnec

  Týnec - obecní úřad

  Obec Týnec se nachází v jihovýchodní části jižní Moravy. Několik km na jih je Rakousko, jihovýchodně pak Slovenská republika. Řeka Morava je zde státní hranicí se Slovenskem. Týnec patří k nejstarším obcím na Břeclavsku. Obecní úřad poskytuje službu Czech POINT.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 středa 8:00 – 17:00
 19. Rybník - obecní úřad

  0

  Rybník - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Rybník - obecní úřad … obecní úřad … obecní úřad Rybník

  Rybník - obecní úřad

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Jsme obec, která se rozkládá v podhůří Orlických hor v malebné přírodě podél řeky Třebovky, na obou jejích březích. Svým severozápadním koncem navazuje obec na město Česká Třebová. Pro turisty vede obcí naučná stezka Skuhrovským údolím. V obci lze využít restauraci, sportovní areál na tenis, fotbal, kuželkovnu. V obci také základní a mateřská škola.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 středa 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
 20. Obec Hrdlív

  0
  Obec Hrdlív - Logo

  Ostatní úřady a … Obecní úřad Hrdlív … Obecní úřad poskytuje … Služby obecního úřadu

  Obec Hrdlív

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme e-podatelnu a elektronickou úřední desku. První písemná zmínka o obci je z roku 1316. V obci je dochována zvonice z roku 1745. Samostatnou obcí je Hrdlív od roku 1906, do té doby patřil k sousedním Třebichovicím. Počet obyvatel: 495.

  Úřední hodiny:

  pondělí 9:00 – 14:00, 17:00 – 19:00 středa 9:00 – 14:00, 17:00 – 19:00
  pátek 9:00 – 14:00